Online kurz Počítačové siete V. VoIP

Kurz Počítačové siete V. VoIP ťa oboznámi so základnými princípmi protokolu VoIP a ukáže ti široké možnosti jeho využitia pre počítačové siete.

Na kurze Počítačové siete V. sa zrozumiteľnou formou oboznámiš s viacerými signalizačnými protokolmi VoIP, spoznáš význam skratiek RTP, RTCP, cRTP či SCCP. Zistíš rozdiely medzi využívaním analógových a digitálnych hlasových portov.

 

Kurz od Miroslav Reiter 

 

Online kurz Počítačové siete V. VoIP ťa naučí

Identifikovať brány, plány vytáčania, informácie o poskytovateľov, o stiuácii na Slovensku i v zahraničí
Detaily z prostredia Hosted PBX, Direct Inward Dialing a MicroSIP
Základné princípy protokolu VoIP a široké možnosti jeho využitia pre počítačové siete
Rozdiely medzi využívaním analógových a digitálnych hlasových portov
Význam skratiek RTP, RTCP, cRTP a SCCP
Viaceré typy signalizačných protokolov VoIP
Prepojiť jednotlivé siete
Informácie, ktorými získaš prehľad v oblasti VoIP, a zároveň ti nebude robiť problém nakonfigurovať Cisco Unified Border Element

Požiadavky a vstupné znalosti

Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Kurz Počítačové siete V. VoIP ťa oboznámi so základnými princípmi protokolu VoIP a ukáže ti široké možnosti jeho využitia pre počítačové siete.

Na kurze Počítačové siete V. sa zrozumiteľnou formou oboznámiš s viacerými signalizačnými protokolmi VoIP, spoznáš význam skratiek RTP, RTCP, cRTP či SCCP. Zistíš rozdiely medzi využívaním analógových a digitálnych hlasových portov.

Absolvent kurzu Počítačové siete V. VoIP bude mať v tejto problematike nielen výborný prehľad, ale zároveň mu nebude robiť problém konfigurácia Cisco Unified Border Element a prepojovanie jednotlivých sietí.

 

Komu je kurz určený

Service Desk Operátori
Sieťoví admini
Sieťoví inžinieri
Špecialisti sieťových služieb
Systémoví admini
Inžinieri hlasových služieb
IT špecialisti

 

 

Hlavná kategória – Online kurzy