Online kurz Interný auditor ISO 27001

Interní audítori preverujú, či celý systém bezpečnosti informácií je v súlade s požiadavkami normy, či je efektívne zavedený a ako efektívne v praxi funguje.

Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie.

Získaš spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámiš s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2013.

Kurz od Miroslav Reiter

 

Online kurz Interný auditor ISO 27001 ťa naučí

Používať štruktúru ISO 27001
Manažovať rizika
Plánovať audit
Vytvoriť kontrolný zoznam auditu
Vyhnúť sa častým chybám pri internom audite
Stanoviť si ciele, termíny a opatrenia
Pochopiť prácu audítora
Implementovať bezpečnostné procesy v organizácii

Požiadavky a vstupné znalosti

Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Interní audítori preverujú, či celý systém bezpečnosti informácií je v súlade s požiadavkami normy, či je efektívne zavedený a ako efektívne v praxi funguje.

Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie.

Získaš spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámiš s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2013.

Ukážeme si proces posudzovania rizík (Risk Assessment), ktorý je základným prvkom tejto normy a s jeho prínosmi.

Tiež si ukážeme proces implementácie ISMS, získas praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopíš psychologické aspekty auditu a budeš pripravený na možné prekážky, s ktorými sa môžeš pri vykonaní auditu stretnúť.

 

Komu je kurz určený

Manažéri kvality
Inšpektori kvality
Pracovníci kontroly kvality
Technici kontroly kvality
Pre pracovníkov v oblasti bezpečnosti informácií, ktorí chcú získať kvalifikáciu na efektívne vykonávanie interných auditov podľa normy ISO/IEC 27001

 

 

Hlavná kategória – Online kurzy