Online Kurz Enterprise Architect, UML a ArchiMate

Online kurz Enterprise Architect, UML a ArchiMate je zameraný na praktické osvojenie si nástroja Enterprise Architect (EA).

Cieľom je zoznámiť účastníkov s funkciami nástroja Enterprise Architect, ktoré môžu efektívne využiť pri tvorbe analytických a návrhových modelov v jazyku UML, BPMN a Archimate.

Kurz od Miroslav Reiter 

 

Online Kurz Enterprise Architect, UML a ArchiMate ťa naučí

Základy Enterprise Architect, UML a Archimate
Ovládať prostredie
Používať dokumentáciu
Vytvárať analytické modely v jazyku UML
Rozlišovať diagramy
Vyhnúť sa častým chybám pri práci
Importovať súbory
Navrhovať projekty

Požiadavky a vstupné znalosti

Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Online kurz Enterprise Architect, UML a ArchiMate je zameraný na praktické osvojenie si nástroja Enterprise Architect (EA).

Cieľom je zoznámiť účastníkov s funkciami nástroja Enterprise Architect, ktoré môžu efektívne využiť pri tvorbe analytických a návrhových modelov v jazyku UML, BPMN a Archimate.

Online kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú s nástrojom Enterprise Architect žiadne skúsenosti.

ArchiMate je nevyhnutný vizualizačný nástroj v EA pre návrh enterprise architektúry podľa metodiky TOGAF.

 

Komu je kurz určený

Analytici
Testeri
Projektoví manažéri
Pracovníci v oblasti kontroly kvality

 

 

Hlavná kategória – Online kurzy