Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník

Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník je pre teba ideálny, ak sa chceš venovať grafickému znázorňovaniu podnikových procesov na profesionálnej úrovni.

Najprv ťa oboznámime s nevyhnutnou teóriu, procesnými typmi, sémantikou procesu a jednotlivými elementmi.

Zistíš, ako klasifikujeme procesy a čo sú to subprocesy. Ukážeme ti rôzne typy diagramov a štýly.

Kurz od Miroslav Reiter 

 

Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník ťa naučí

Pochopiť základy BPMN
Aplikovať osvedčené postupy pri modelovaní
Modelovať podnikové procesy
Pracovať s Draw. io a Visio
Vyhnúť sa bežným chybám v projektoch
Definovať kontext procesov a subprocesov
Používať nástroje a dokumentáciu
Rozlišovať typy a štýly diagramov

Požiadavky a vstupné znalosti

Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník je pre teba ideálny, ak sa chceš venovať grafickému znázorňovaniu podnikových procesov na profesionálnej úrovni.

Najprv ťa oboznámime s nevyhnutnou teóriu, procesnými typmi, sémantikou procesu a jednotlivými elementmi.

Zistíš, ako klasifikujeme procesy a čo sú to subprocesy. Ukážeme ti rôzne typy diagramov a štýly. Problém ti nebude robiť ani pokročilé modelovanie toku aktivít a dát.

Ako absolvent online kurzu BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník zvládneš modelovať aj meranú výkonnosť procesov prostredníctvom KPI a KRI.

 

Komu je kurz určený

IT analytici
Projektanti
Procesní špecialisti
Softvéroví inžinieri

 

Hlavná kategória – Online kurzy