Online kurz ArchiMate Foundation

Online kurz ArchiMate Foundation je pre teba ideálny ak ešte nemáš skúsenosti s modelovacím jazykom ArchiMate.

Oboznámime ťa so základnými princípmi ArchiMate a Enterprise architektúrou.

Zistíš, prečo je potrebná vizualizácia a aké sú jej rôzne možnosti využitia. Naučíme ťa porozumieť základným stavebným kameňom a konceptom tohto jazyka.

 

Kurz od Miroslav Reiter 

 

Online kurz ArchiMate Foundation ťa naučí

Pochopiť prečo používať ArchiMate a na čo nám slúži
Zodpovedať si otázku či je potrebný vo firme podnikový architekt
Získať prehľadné informácie, prečo niektoré projekty zlyhávajú
Naučiť sa všeobecné pojmy, štruktúru, vzťahy a viaceré odporúčané modelovacie techniky
Stavať z častí efektívnu podnikovú architektúru
Vyjasniť čo znamenajú skratky TOGAF, BPMN, UML
Naštudovať si vrstvy, aspekty, elementy a ich využitie
Zredukovať nejasnosti a vyjasniť komunikáciu vo firme

Požiadavky a vstupné znalosti

Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X

Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice

Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Online kurz ArchiMate Foundation je pre teba ideálny ak ešte nemáš skúsenosti s modelovacím jazykom ArchiMate.

Oboznámime ťa so základnými princípmi ArchiMate a Enterprise architektúrou.

Zistíš, prečo je potrebná vizualizácia a aké sú jej rôzne možnosti využitia.

Naučíme ťa porozumieť základným stavebným kameňom a konceptom tohto jazyka. Ukážeme ti široké možnosti prispôsobenia a väzby na ďalšie modelovacie jazyky.

Ako absolvent online kurzu Foundation Začiatočník zvládneš využívať modelovacie nástroje a osvojíš si viaceré odporúčané modelovacie techniky.

 

Komu je kurz určený

Softvéroví architekti
Procesní špecialisti
Projektanti

 

Hlavná kategória – Online kurzy