Odvykanie od fajčenia

Odvykanie od fajčenia

Možno vás to prekvapí , ale odvykanie od fajčenia nie až také , ťažké , za predpokladu , že naučíte sa všetko potrebné.

Viac som napísal v článku Ako prestať fajčiť

 

Odvykanie od fajčenia bez odbornej pomoci

 

Väčšina fajčiarov sa pokúša odvyknúť od fajčenia vlastným úsilím. Ich úspešnosť je však veľmi slabá. Podľa epidemiologického výskumu chce s touto závislosťou skoncovať 70 % ľudí, no len 2 až 5 % to dokážu iba vôľovými vlastnosťami.

Stačí, keď príde prvý záťažový test, napríklad v podobe veľkého stresu, a hneď od svojho odhodlania ustúpia.

 

Odvykanie od fajčenia s prispením iných osôb

 

S odvykaním od fajčenia vám dokáže pomôcť všeobecný lekár alebo školený odborník. Najdôležitejšie je, aby ste spolu rozobrali hlavné pozitíva toho, že sa vzdávate svojho zlozvyku.

Lekár alebo iný odborník vám stanoví plán odvykania, ktorý vás ochráni aj v prípade recidívy. Tu sú hlavné body, ktoré musíte dodržať:

 

Určite si presný deň, odkedy prestanete fajčiť.

 

Prehodnoťte všetky svoje neúspešné pokusy. Zhodnoťte, v akých situáciách ste zlyhali a čo bolo pre vás najproblematickejšie. Len tak sa dokážete vyhnúť starým chybám.

Vytvorte si podrobný plán, ako prestanete fajčiť. Napíšte si na papier všetky pomôcky a spôsoby, ktoré uplatníte pri odvykaní.

Celý zoznam si ešte raz prečítajte a podčiarknite, čo vám bude pravdepodobne spôsobovať problémy. Zároveň si premyslite, ako sa slabším chvíľam vyhnúť.

Požiadajte o pomoc svojich blízkych. Určite vás budú všetci radi podporovať, najmä v kritických momentoch.

 

Metódy fajčenia a ich úspešnosť

 

Ale metódy odvykania od fajčenia nie sú tak úspešné, ako by lekári a fajčiari chceli. Niektoré z týchto zmien, alebo ich kombinácie, by mohli pomôcť fajčiarom, aby sa zlozvyku zbavili na pol roka alebo na dlhšiu dobu.

Americká služba Task Force (USPSTF), federálne menovaná skupina nezávislých odborníkov, mala preskúmať údaje o odvykaní od fajčenia.

Došli k záveru, že najlepším spôsobom, ako sa zlozvyku zbaviť, sú behaviorálne intervencie, vrátane osobného poradenstva, telefonického poradenstva a svojpomocných metód a liekov, ako sú nikotínové náhrady. Tieto zásahy, samostatne alebo v nejakej kombinácii, dávajú fajčiarom šancu poraziť nezdravý zlozvyk.

 

USPSTF neodporúča e-cigarety, ktoré sú často odporúčané pri odvykaní. Doktor Albert Siu, predseda USPSTF a profesor geriatrie a paliatívnej medicíny na Mt. Sinai School of Medicine, pre time.com uviedol: „Jednoducho nemáme dostatok štúdií. Výsledky pokusov s e-cigaretami boli nepresvedčivé.“ Sú tu tiež obavy zo zlúčenín v e-cigaretách, ako aj ich konzistentnosti a kvality, čo by ich mohlo urobiť potenciálne škodlivejšími než užitočnými.

 

Kombinujte zmeny

 

Viac presvedčivé boli štúdie skúmajúce behaviorálne zmeny a užívanie liekov. Poradenstvo a svojpomocné metódy fungovali u 7 až 13 percent fajčiarov, v porovnaní s fajčiarmi, u ktorých bola úspešnosť bez pomoci len 5 až 11-percentná. Lieky (nikotínové náhrady) zvýšili množstvo úspešného odvykania z 10 na 17 percent.

 

Táto skupina sa tiež pozrela na špecifické skupiny fajčiarov, vrátane tehotných žien. Napriek existencii známych rizík fajčenia pre vyvíjajúci sa plod, asi jedna zo šiestich tehotných žien fajčí, a štvrtina tehotných žien fajčila počas troch mesiacov pred počatím. Pre ne majú zmeny správania najlepšie úspech.

 

Štúdie tiež ukázali, že určité kombinácie stratégií na zbavenie sa fajčenia, môžu byť účinnejšie ako metódy použité samostatne. Napríklad nikotínové náhrady a terapia fungujú lepšie, než lieky samotné. Existuje celý rad účinných zásahov na pomoc pri snahe prestať fajčiť. Je len na vás, ktorú možnosť vyskúšate. A snáď s úspechom.