Nicorette Spray je naznámejší liek , ktorý uľahčuje odvykanie od fajčenia a znižuje chuť na cigaretu . Je to liek s obsahom nikotínu.

 

Porovnať ceny – Nicorette Spray – TU

Nicorette spray je liek určený na liečbu závislosti od tabaku. Obsahuje nikotín, ktorý nahrádza nikotín prítomný v cigaretách. Vďaka tomu zmierňuje abstinenčné príznaky, ktoré sprevádzajú snahu o ukončenie fajčenia. Navyše neobsahuje škodliviny, ako decht a oxid uhoľnatý, prítomné v cigaretovom dyme.

Zloženie


Liek Nicorette Spray obsahuje liečivo nikotín. Lieková forma je orálna aerodisperzia (sprej). Jedna dávka spreju dodáva telu 1 mg nikotínu.

Ďalšie zložky (pomocné látky): propylénglykol, bezvodý etanol, trometamol, poloxamér 407, glycerol, hydrogénuhličitan sodný, levomentol, mentolová príchuť, chladivá príchuť, sukralóza, acesulfam draselný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a čistená voda.

Nicorette Spray obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu) – menej ako 100 mg v jednej dávke.

Účinky lieku


Prípravok sa zaraďuje medzi lieky, ktoré sa používajú pri odvykaní od fajčenia. Je určený na liečbu závislosti od nikotínu (prítomného v tabakových výrobkoch).

 

Jeho účinky sú:

 • uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov, ktorí chcú prestať fajčiť
 • pomáha fajčiarom prekonať abstinenčnú fázu pri prechodnom vynechaní fajčenia – zmierňuje niektoré abstinenčné príznaky, ktoré fajčiari pociťujú pri vynechaní dávky (napríklad podráždenosť, nervozita, priberanie, závraty, bolesti hlavy, nespavosť)
 • znižuje chuť na cigaretu
 • znižuje počet vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť

 

Pre koho je produkt určený?


Liek je určený pre dospelých  mužov, ženy, ktorí sa snažia prestať fajčiť, či už z osobných alebo zdravotných dôvodov.

Keď chcete náhle prestať fajčiť, vaše telo je vystavené šoku, pretože nedostáva dávku nikotín, na ktoré bolo dosiaľ zvyknuté. Preto sa môžu objaviť pocity nazývané abstinenčné príznaky.

Užívaním lieku Nicorette Spray môžete predísť nepríjemným abstinenčným pocitom alebo znížiť ich výskyt – vďaka tomu, že svojmu telu naďalej dodávate malé množstvo nikotínu.

 

 Prečo je dávkovanie spreju zdravšie ako cigarety?

 

Prípravok neobsahuje škodlivé látky (ako napríklad decht a oxid uhoľnatý), prítomné v cigaretovom dyme. Preto sprej nepredstavuje také zdravotné riziko ako fajčenie.

 

Užívanie a dávkovanie prípravku

 • balenie obsahuje 150 dávok (každá dávka obsahuje 1 mg nikotínu)
 • vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám odporučil váš lekár alebo lekárnik
 • mladší ako 18 rokov nemajú užívať Nicorette Spray
 • počas liečby úplne prestaňte fajčiť
 • nasmerujte si ústie spreja do otvorených úst a podržte ho tak blízko k ústam, ako sa dá
 • pevne stlačte vrch dávkovača, aby sa do vašich úst uvoľnila jedna dávka (dávajte pozor, aby ste sa vyhli perám)
 • počas dávkovania spreju nevdychujte
 • pre najlepšie výsledky niekoľko sekúnd po sprejovaní neprehĺtajte
 • počas podávania orálnej aerodisperzie nejedzte ani nepite

 

Odporúčané dávkovanie Nicorette Spray sa odvíja od nasledujúcej schémy (v závislosti od toho, ako dlho ho užívate):


Počas týždňov 1 – 6:


– Užite 1 alebo 2 dávky spreja v čase, kedy by ste normálne fajčili cigaretu alebo ak sa u vás objaví túžba po fajčení. Užite najprv jednu dávku, a ak vaša túžba nevymizne počas niekoľkých minút, užite druhú dávku.

Ak sú potrebné 2 dávky, ďalšie dávky možno podať ako 2 po sebe idúce dávky spreja. Pre väčšinu fajčiarov to znamená približne 1 – 2 dávky každých 30 minút až 1 hodinu.

Príklad: ak fajčíte v priemere 15 cigariet denne, užite 1 alebo 2 dávky spreja minimálne 15 krát denne.

 • Neužívajte viac ako 2 dávky spreja naraz alebo 4 dávky spreja za hodinu v priebehu 16 hodín. Najvyššia dávka je 64 dávok spreja počas 16 hodín v priebehu 24 hodín.
 •  

 • Počas týždňov 7 – 9:
  – Začnite znižovať priemerný počet dávok spreja za deň.
  – Na konci 9. týždňa by ste mali užívať polovicu priemerného denného počtu dávok, ktoré ste užívali počas prvých týždňov.
 •  

 • Počas týždňov 10 – 12:

 • – Pokračujte v znižovaní počtu dávok spreja denne.
  – Optimum je, aby ste počas 12. týždňa neužívali viac, ako 4 dávky denne. – Keď ste znížili počet dávok na 2 – 4 za deň, prestaňte užívať Nicorette Spray.

 • bežná doba užívania Nicorette je 3 mesiace, avšak nie dlhšie ako 6 mesiacov

 • ak potrebujete užívať liek dlhšie ako 6 mesiacov, poraďte sa so svojim lekárom

 

Upozornenie:

 

Po ukončení užívania spreju sa u vás môže objaviť nutkanie opäť fajčiť. Preto si odložte všetky zostávajúce dávky spreja, keďže túžba po fajčení sa môže objaviť náhle. Ak máte túžbu po fajčení, užite jednu dávku spreja, poprípade dve dávky (ak vám jedna dávka nepomôže počas niekoľkých minút).

 

Vedľajšie účinky a kontraindikácie


Kontraindikácie: Neužívajte ak ste alergický na nikotín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

 

Ďalej liek neužívajte v týchto prípadoch:

 

ak ste mladší ako 18 rokov
ak ste nikdy predtým nefajčili (u nefajčiarov)
ak ste tehotná alebo dojčíte


V niektorých prípadoch musí zdravotnícky pracovník posúdiť, či je liečba prípravkom s obsahom nikotínu pre vás vhodná. Predtým, ako začnete užívať Nicorette Spray, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika v prípade, že:

ste v nedávnej dobe (počas posledných 3 mesiacov) prekonali infarkt alebo mozgovú príhodu


máte bolesť na hrudníku (nestabilná angína alebo kľudová angína)


trpíte srdcovými dysrytmiami
máte vysoký krvný tlak, ktorý nie je kontrolovaný liekmi
ak ste v minulosti zaznamenali alergické reakcie, ktoré zahŕňajú opuch perí, tváre a hrdla (angioedém) alebo svrbiacu kožnú vyrážku (žihľavku)
máte ťažkú alebo stredne ťažkú chorobu pečene
máte ťažkú chorobu obličiek
máte cukrovku
máte hypertyreózu (nadmerne aktívnu štítnu žľazu)
máte nádor nadobličiek (feochromocytóm)
máte žalúdkový alebo dvanástnikový vred
máte ezofagitídu


Vedľajšie účinky: Tak ako všetky lieky, aj Nicorette Spray môže spôsobovať vedľajšie účinky. Avšak tieto vedľajšie účinky sa neprejavia u každého.


Účinky súvisiace s ukončením fajčenia (nikotínové abstinenčné príznaky):


Keď prestanete fajčiť, môžu sa vám v ústach objaviť afty. Príčina ich vzniku nie je známa. Niektoré z neželaných účinkov, ku ktorým dochádza, keď prestanete fajčiť, môžu byť abstinenčné príznaky z dôvodu zníženého príjmu nikotínu.

 

Tieto účinky zahŕňajú:

 

Podráždenosť, agresia, nedočkavosť alebo frustrácia
Pocit úzkosti, nepokoj alebo problém s koncentráciou
Zobúdzanie sa v noci alebo poruchy spánku
Zvýšená chuť do jedla, prírastok telesnej hmotnosti
Nutkanie na fajčenie
Spomalenie pulzu
Krvácajúce ďasná
Závrat alebo točenie hlavy
Kašeľ, boľavé hrdlo, upchatý nos alebo výtok z nosa

 

V Tabuľke sú vypísané možné vedľajšie účinky lieku v závislosti od frekvencie ich výskytu (toho, ako často sa môžu objaviť):

 

Veľmi časté

• Čkanie
• Bolesť hlavy, nevoľnosť
• Lokálne účinky spreja (štípanie, pocity pálenia, bolesť úst alebo perí alebo zmeny vnímania chutí)
• Suché ústa alebo hrdlo / zvýšené množstvo slín
• Pocit dyspepsie (pokazeného žalúdka)
Časté • Bolesť alebo dyskomfort v žalúdku (bruchu), alebo hrudníku
• Vracanie, vetry alebo hnačka
• Stiahnutosť alebo necitlivosť hrdla
• Pocit únavy


Menej časté

 

• Nadmerný výtok z nosa, pocit plného nosa, kýchanie
• Sipot (bronchospazmus), alebo pocit, že dýchanie vyžaduje väčšiu námahu, ako je bežné (dyspnoe)
• Začervenanie kože (rumenec), štípanie, alebo zvýšené potenie
• Zvýšená tvorba sĺz (slzenie)
• Zápal jazyka alebo ďasien, poškodenie výstelky úst alebo zmena hlasu
• Palpitácie (neobvyklé uvedomovanie si úderov vášho srdca)
• Precitlivenosť (alergia) vrátane vyrážky a/alebo svrbenia (svrbenie, žihľavka) kože
Neznáme • Rýchly a/alebo nepravidelný pulz (fibrilácia predsiení)
• Rozmazané videnie
• Alergické reakcie vrátane opuchu tváre a úst (angioedém alebo anafylaxia)


Upozornenie:

Ak spozorujete akékoľvek z nasledujúcich zriedkavých vedľajších účinkov, prestaňte užívať Nicorette Spray a okamžite skontaktujte lekára. Tieto príznaky sú závažné, pretože sa môže jednať o angioedém:

 

Opuchnutie tváre, jazyka alebo hrtana
Ťažkosti s prehĺtaním
Žihľavka a dýchacie ťažkosti

 

Interakcie s liekmi a iné upozornenia


Interakcie:


Účinok liečby môže byť ovplyvnený pri súbežnom užívaní spreju Nicorette s niektorými inými liekmi. Napríklad:


– teofylín na liečbu astmy
– takrín na Alzheimerovu chorobu
– klozapín na schizofréniu
– ropinirol na liečbu Parkinsonovej choroby

 

Skladovanie: Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Skladujte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale (ktorý slúži ako ochrana pred svetlom). Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


Upozornenia: Nicorette Spray nesmú užívať nefajčiari a osoby mladšie ako 18 rokov.


Počas liečby je vhodné úplne prestať fajčiť.


Vždy po použití dávkovač zatvorte, aby ste predišli náhodnému sprejovaniu alebo požitiu u detí.


Pri podávaní orálnej aerodisperzie je treba dávať pozor, aby sa aerosól nedostal do očí. Ak sa vám aerosól dostane do oka, dôkladne si ho vymyte vodou.

 

 Dôležité upozornenie:

 

Je veľmi dôležité, aby ste prestali fajčiť počas tehotenstva. Fajčenie počas tehotenstva môže viesť k slabému rastu vášho dieťaťa, predčasnému pôrodu alebo k pôrodu mŕtveho dieťaťa. Najlepšie je, ak sa môžete vzdať fajčenia bez toho, aby ste užívali lieky obsahujúce nikotín. Ak to u vás nie je možné, liek Nicorette Spray môžete užívať až po konzultácii s lekárom.


Treba sa vyhnúť užívaniu lieku Nicorette Spray počas dojčenia, nakoľko nikotín sa dostáva do materského mlieka a môže tak ovplyvniť aj vaše dieťa. Ak vám váš lekár odporučil užívanie lieku Nicorette Spray, sprej užite tesne potom, ako ste ukončili dojčenie (nie v priebehu 2 hodín pred dojčením).

 

Najväčšie výhody prípravku z môjho pohľadu
výrazne uľahčuje odvykanie od fajčenia
znižuje výskyt abstinenčných príznakov a chuť na cigaretu
neobsahuje škodliviny prítomné v cigaretovom dyme

 

Nicorette Spray – odporúčanie na záver


Počas užívania lieku Nicorette by ste sa mali úplne vyhnúť fajčeniu. Inak totiž môže dôjsť k predávkovaniu nikotínom (s následkami ako silná nevoľnosť až zvracanie, hnačka, potenie, závrat, zmätenosť, bolesť hlavy a iné).

Pri vysokých dávkach môžu byť tieto príznaky sprevádzané nízkym krvným tlakom, slabým a nepravidelným pulzom, dýchacími ťažkosťami a inými závažnými príznakmi.


Vždy dbajte na to, aby ste dávkovač spreja po použití dôsledne zatvorili. Inak môže dôjsť k požitiu spreju deťmi. U nich môžu byť tieto dávky nadmerné a u malých detí môžu spôsobiť závažnejšie príznaky otravy.

 

Liek Nicorette Spray obsahuje účinnú látku nikotín. Dodržujte odporučené dávkovanie a terapeutický režim  Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa (PIL) pribalenú k lieku.

V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárne, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

 

Použité zdroje informácií:

 

Dr.Max – informácie o lieku od predajcu
ADC – odborné informácie o určení a dávkovaní lieku
Imunita.online  – nicorette – recenzia